O NAMA

STIM d.o.o. je osnovan 2000. godine kao privatna kompanija sa 100% domaćeg kapitala od kada je i prisutan na tržistu.
Našu strategiju čine jake veze sa partnerima i klijentima, stalno unapređenje poslovnih procesa i usvajanje novih.

 

MISIJA I VIZIJA

Naša misija je unapređenje funkcionisanja zdravstvenog sistema Republike Srbije, podizanjem uspeha naših klijenata na viši nivo, uz pravovremeno i adekvatno zadovoljenje njihovih potreba, na efikasan i ekonomičan način i na obostrano zadovoljstvo.

Naša vizija je da, kao pouzdan i profesionalan partner, razvijamo partnerstva, prateći strategije dobavljača i ispunjavajući potrebe kupaca.

 

TRŽISNA ORIJENTACJA

Kompanija je tržisno orijentisana i oslonjena na negovanje odnosa sa poslovnim partnerima, stručno usavršavanje zaposlenih, kreiranje novih ideja i poslovnih vizija.

 

MENADŽMENT I ZAPOSLENI

Naš tim čini sedam stalno zaposlenih, stručnih i motivisanih ljudi koji svojim znanjem i odgovornim radom doprinose ekonomskom rastu, razvijanju i jačanju ugleda kompanije kako na domaćem tako i na stranom tržistu.
Kompanijom uspešno rukovode direktori Biljana Stevanović i Uroš Stevanović.

 

NAŠE POSLOVANJE

Kompanija posluje od 2005. godine po standardu ISO 9001,  a od 2009. godine po standardima ISO 13485 i ISO14001. Od 2015. obim sertifikacije je proširen na farmaceutske sirovine i klinička istraživanja.

 

PROIZVODI

Medicinska sredstva - Program medicinskih sredstava obuhvata proizvode renomiranih domaćih i svetskih proizvođača.

Lekovi - Program lekova obuhvata lekove domaćih i stranih proizvođača.

Farmaceutske supstance - Program farmaceutskih supstanci obuhvata farmaceutske hemikalije u originalnom pakovanju usklađene po evropskim direktivama, a koje se koriste za farmaceutsku, kozmetičku, vojnu, prehrambenu i druge industrije.

Oprema - Program opreme obuhvata mehaničku i elektro opremu renomiranih svetskih proizvođača usklađenu po evropskim direktivama.

Ambalaža - Program ambalaže obuhvata ambalažu od stakla i plastike različite namene, a izdvaja se svojim kvalitetom, osobinama i cenom.

 

USLUGE

Podrška kliničkim studijama obuhvata pribavljanje uvoznih i izvoznih dozvola za potrebe kliničkih studija, uvoz, izvoz, nabavke, skladištenje i distribuciju lekova i medicinskih sredstava za potrebe kliničkih studija, kao i organizovanje uništavanja medicinskog otpada preko podizvođača.

Uslužno skaldištenje - Kompanija raspolaže magacinskim prostorom površine 108m2 koji je obezbedjen alarmom, video nadzorom, blindiranim vratima i zaštitiom na prozorima, sa ograničenim pristupom ovlašćenih osoba. U mogućnosti da ponudimo uslužno skladištenje robe po visokim standardima bezbednosti i robne sledljivosti.

Konsultantske usluge obuhvataju izradu projekata, pribavljanje, obradu i prezentaciju dobijenih informacija od državnih i privatnih institucija, posredovanje.

 

KONTAKT

Naziv kompanije: STIM d.o.o.
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 115, 11070 Beograd
Osnovna delatnost: 4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Matični broj: 17243209
PIB: 100228299
Tekući računi: 205-2890-51, 285-54113220001-48, 160-349866-18
Telefon: +381 11 301 8480
Fax: +381 11 214 6842
Email: office@stim.rs
Adresa magacina: Isidora Stojanovića 92, 11080 Zemun